Ajakirjast

      Metallidetektorism on maailmas üsna laialt levinud harrastus. Nii mõneski riigis on see juba pool sajandit vana. Nii vanad kui noored otsivad vabal ajal metallidetektorit kasutades põnevaid metallesemeid heinamaadelt, hobusekoplitest, põldudelt ja mujalt. Leidudeks vanad ja kaasaegsed mündid, hobuserauad jne. Peale otsimisretke on põnev oma leidusid uurida.
   Leides aga arheoloogidele ja ajaloolastele huvipakkuvaid esemeid, tuleb neist koheselt teavitada Muinsuskaitseametit.
    Leiust teavitamiseks võib helistada maakonna inspektorile, Muinsuskaitseameti arheoloogia vaneminspektorile või Muinsuskaitseameti üldtelefonile 6403050. Kontaktid leiab Muinsuskaitseameti koduleheküljelt www.muinas.ee.
     Eestis on see harrastus võrdlemisi uus, olles tekkinud vaid paarkümmend aastat tagasi.
Üsna hiljuti reguleeriti meil metallidetektori kasutamine hobina uues muinsuskaitseseaduses. Vanades Euroopa riikides, kus see harrastus juba piisavalt vana, on metallidetektorism harrastusena juba ammu seadustega reguleeritud. Meie muinsuskaitseseadus võimaldab metallidetektori kasutamist vaid neile ajaloohuvilistele, kes omavad Muinsuskaitseameti poolt väljastatud metallidetektori kasutamisluba. Selle saamiseks tuleks käia kultuuriväärtusega asja otsimise loa taotlejale mõeldud koolitusel.
      Koolitajateks on lektorid muinsuskaitseametist, kes tutvustavad kehtivat muinsuskaitseseadust: räägivad kaitsealadest, kus kaevata ega otsida ei tohi ning leidudest, mille puhul tuleb koheselt teavitada Muinsuskaitseametit jne. Arheoloogid tutvustavad, milliseid leide on võimalik maapõuest leida ning kuidas neid identifitseerida. Müntide uurija räägib vanadest müntidest, sest neid võib leida üsna sagedasti. Kuna maapõuest võib leida ka lõhkekehi, siis nendest on samuti omaette loeng: kuidas neid ära tunda ning kuhu neist teatada.

      Need loengud on huvitavad ning harivad. Infot koolituste kohta võib küsida Muinsuskaitseametist.
     Ajakiri Detektoristi Leiud tutvustab maapõuest leitavaid esemeid, nende ajalugu, mitmesuguseid kaevamisüritusi ning uurimisretki, kus detektoristid põnevaid esemeid otsivad. Nii mõnigi detektorist on valmis jagama oma muljeid põnevatest kaevamisretkedest. Aeg-ajalt saab lugeda ka klubide tegemistest. Samuti leiavad käsitlemist otsingud, mis korraldatud arheoloogide poolt, kus detektoriste kaasates on eesmärgiks leida jälgi inimtegevusest suurematel aladel. Ka ei puudu ajakirjast artiklid, mis kirjeldavad muudes maades toimuvaid detektoristide kaevamisüritusi.
    Olen mõelnud, et see ajakiri võiks ilmuda iga kolme kuu tagant. Kuna praegu on väljaandmise esimesed katsetused, siis plaanin paaril esimesel aastal üllitada seda kolm numbrit aastas. Seega aasta esimene number hakkab ilmuma kevad-talvel veebruaris-märtsis, teine number suvel juulis või augustis. Seetõttu hakkab ajakirja kolmas number ilmuma sügisel oktoobris-novembris. Siis mul on piisavalt aega, et põldudel-heinamaadel kaevamas ka käia. Ajakirja saab osta R-kioskist, Prismast, Selverist jne, samuti ajakirja kodulehekülje kaudu.

Mõnusat lugemist ning põnevaid leidusid kaevamisretkel!

Toomas Pranstibel, ajakirja peatoimetaja

Scroll To Top